Dym tytoniowy jest silnie toksyczną i rakotwórczą substancją. Zawiera co najmniej 40 substancji mogących zainicjować proces nowotworowy.

Do najgroźniejszych substancji rakotwórczych zawartych w tytoniu lub dymie tytoniowym należą:

Nikotyna,
Tlenek węgla (czad),
Substancje drażniące,
Substancje smoliste (smołowate).

Szacuje się, że około 48% zgonów z powodu raka pęcherza u mężczyzn wynika z palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko raka pęcherza moczowego. Redukcja ryzyka o 40% następuje dopiero po 25 latach niepalenia.

Według badań ryzyko raka nerki u palących mężczyzn może być o około 60% wyższe niż u mężczyzn niepalących.

Palenie papierosów odpowiada za około 20-30% wszystkich zachorowań na raka nerki u mężczyzn. Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko raka nerki. Ryzyko to spada wraz z wydłużaniem się okresu abstynencji. Jednak potrzeba bardzo wielu lat niepalenia, aby osoba paląca w przeszłości osiągnęła poziom ryzyka obserwowany u osób nigdy niepalących. Szacuje się, że zaprzestanie palenia skutkuje po 15 latach niepalenia redukcją ryzyka
o około 15%.

Nie ma spójnych i jednoznacznych dowodów na wzrost ryzyka raka stercza u osób palących.

Zalecenia dotyczące profilaktyki tytoniowej nowotworów układu moczowego

Nie pal !!
Jeśli palisz, postaraj się rzucić palenie.
Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, podejmij kolejne próby.
Nie pozwalaj, aby inni palili w Twojej obecności.
Poszukaj pomocy specjalistów.