Na forum aktywowany został moduł reputacji użytkowników, która wyrażona jest w punktach i obliczana przede wszystkim na podstawie wartości aktywności użytkownika na forum, ilości postów oraz stażu. Część punktów naliczana będzie dopiero od dnia dzisiejszego. Reputacja każdego użytkownika wizualizowana jest w postaci zielonej belki w strefie postbit.