W roku 2008 w populacji mężczyzn w wieku 45 lat i więcej odnotowano 0,2% przypadków zachorowań na chorobę nowotworową układu moczowo-płciowego (nowotwory gruczołu krokowego, nerki oraz pęcherza moczowego). Co czwarty mężczyzna z grupy wiekowej 45+, u którego rozpoznano chorobę nowotworową dowiaduje się, iż jest to nowotwór układu moczowo-płciowego.

Wśród chorób składających się na grupę nowotworów układu moczowo-płciowego, zdecydowanie najczęściej obserwowano zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego. Ponad połowa mężczyzn z grupy podwyższonego ryzyka (wiek 45 lat i więcej), u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, cierpi na ten rodzaj nowotworu.